Kandydaci na studia składają w Instytutowych Komisjach Rekrutacyjnych (w sposób opisany w zasadach rekrutacji) następujące dokumenty:

  1. ankietę osobową (wygenerowaną przez elektroniczny system rekrutacji),
  2. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię świadectwa dojrzałości - tylko dla kandydatów na studia I stopnia,
  3. poświadczoną (przez PWSZ Elbląg) kopię ukończenia studiów - tylko dla kandydatów na studia II stopnia,
  4. aktualną fotografię zgodną z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych,
  5. kandydaci niepełnosprawni - orzeczenie o ustaleniu stopnia niepełnosprawności,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania,
  7. zaświadczenie o zatrudnieniu - tylko dla kandydatów na studia stacjonarne-popołudniowe

 

 

Kandydat zobowiązany jest do uiszczenia opłaty rekrutacyjnej w wysokości 85 zł na numer konta bankowego, wygenerowany przez system elektronicznej rekrutacji.

Dla kandydatów posiadających utrudniony dostęp do Internetu istnieje możliwość elektronicznej rejestracji na terenie Uczelni.